توسعه مهندسی نیکو نماینده محصولات شرکت آیواز ترکیه- انواع تجهیزات بخار و شیر آلات، آتش نشانی، لول کنترل، اکسپنشن جوینت، عایق شیرآلات سایت تبلیغاتی

Type Steam Traps steam Control - Pipe Connectors - Installation Equipment - Hygenic Steam Generators - Energy Recovery Systems تله بخار استیم ترپ Butterfly Valves - Globe - Balance - Ball - Actuators and Worm Gears - Bellow Sealed Stop - Check - Dismantling Joint - Earthquake - FCU On-Off - Gate Valves - Hydraulic Control - Manometer - Pressure Reducing - Safety - Solenoid Valves شیر پروانه ای گلاب چک ولو دروازه ای سوزنی گازی - Capacitive Level Gauge - Float Switches - Flow Switches - Level Control Magnetic Level Gauges - On-Off Control Switches - Reflex Glass - Surface and Bottom Blowdown Valves شیلنگ بافته شده فلزی Flexible metal Hose تجهیزات آتش نشانی:Fire Fighting Equipment عایق شیر آلات و اتصالات Insulation Jackets ولو جکت valve jacket سایت تبلیغاتی

توسعه مهندسی نیکو نماینده محصولات شرکت آیواز ترکیه- انواع تجهیزات بخار و شیر آلات، آتش نشانی، لول کنترل، اکسپنشن جوینت، عایق شیرآلات - Type Steam Traps - steam Control - Pipe Connectors - Installation Equipment - Hygenic Steam Generators - Energy Recovery Systems - تله بخار استیم ترپ Butterfly Valves - Globe - Balance - سایت تبلیغاتی

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ثبت آگهی

سایت تبلیغاتی سالوین