توليد کننده انواع واشر فلزي سایت تبلیغاتی

توليد تخصصي انواع واشر هاي فنري- فنري موجي-تخت از سايز m5 تا m42.مجهز به کوره عمليات حرارتي کانتينيوس 60 متري ، پوشش داکرومات ، گالوانيزه ، خط سورتينگ و بسته بندي اتوماتيک ، آزمايشگاه تست سختي ، کشش ، چقرمگي ، اسپيرينگ بک ، سالت اسپري ، آناليز مواد و ... سایت تبلیغاتی

توليد کننده انواع واشر فلزي - توليد تخصصي انواع واشر هاي فنري - فنري موجي - تخت از سايز m5 تا m42 - مجهز به کوره عمليات حرارتي کانتينيوس 60 متري - پوشش داکرومات - گالوانيزه - خط سورتينگ و بسته بندي اتوماتيک - آزمايشگاه تست سختي - کشش - سایت تبلیغاتی

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | ثبت آگهی

سایت تبلیغاتی سالوین