باختر پرس سایت تبلیغاتی

پرس ضربه ای هیدرولیک باختر رضایی روسی ایرانی دست دوم نو مستعمل ساخت پرس تناژ تن 35 30 25 40 50 60 80 100 120 پرس سازی هیدرولیک سایت تبلیغاتی

باختر پرس - پرس ضربه ای هیدرولیک باختر رضایی روسی ایرانی دست دوم نو مستعمل ساخت پرس تناژ تن 35 30 25 40 50 60 80 100 120 پرس سازی هیدرولیک - سایت تبلیغاتی

چهار‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ثبت آگهی

سایت تبلیغاتی سالوین